Комунальний заклад освіти"Середня загальноосвітня школа № 20" Дніпровської міської ради.

 

Методична комісія вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Проблемне питання методичної комісії:

 

«Запровадження інноваційних технологій для розвитку творчого потенціалу учнів»

 

 

 
 
 

             Пріоритетні напрямки мовної освіти:

          -Впровадження комунікативно-діяльністного, культурологічного, проблемно-пошукового принципів у процесі навчання рідної мови;

          -Реалізація особистісно-орієнтованого навчання;

         -Оволодіння інноваційними технологіями та інтерактивними техніками;

         -Проектування успіху у навчанні через опанування 12-бальної системи оцінювання;

         -Тематичний облік знань за допомогою тестових завдань;

         -Реалізація регіонального компоненту з літератури рідного краю;

         -Вивчення та реалізація планів профілізації навчання;

         -Визнання учнів як особистості, що прагне до самовираження і самореалізації;

         -Формування компетентностей;

         -Формувати фасилітативний тип учителя-словесника та учня-читача на сучасному уроці літератури;

         -Активно оволодівати педагогічними технологіями, які забезпечують діяльнісну основу уроку, взаємонавчання і співпрацю, само презентацію.