Підручники для школи

Комунальний заклад освіти"Середня загальноосвітня школа № 20" Дніпровської міської ради.

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Результати моніторингу якості освіти        

 

           На виконання річного плану роботи школи, з метою   аналізу  якості освіт-нього процесу та об'єктивності оцінки результатів навчальних досягнень учнів, результативності дистанційного навчання, протягом 2020 - 2021 н. р. проводився моніторинг якості навчання учнів та надання освітніх послуг учителями закладу. Адміністрацією проаналізовано стан успішності учнів за рівнями навчальних досягнень за підсумками року, підраховано  відсоток якості знань з усіх предме-тів інваріантної складової навчального плану та середній бал успішності по класах, перевірена об’єктивність виставлення оцінок за рік.

У школі навчається 496 учнів, з них учні 4-11 класів, які оцінюються в бальній системі – 310 осіб. Якість знань за 2020-2021 н.р. становить 37%, що на 6% більше порівняно з І семестром 2020-2021 навчального року.

Результативність успішності узагальнено в таблиці:

     Клас

      К-ть учн.

1     1-3

     4-6

7-   7-9

1   10-12

   % усп.

     % якості

Кл      Кл.керівник

4-А

29

-

9

15

5

100%

68%

Животова К.В.

4-Б

11

-

8

3

-

100%

27%

Копаліані Л.С.

     І-ІV

226/40

-

17

18

5

100%

58%

 

5-А

25

-

8

15

2

100%

68%

Головач Л.А.

5-Б

24

2

16

3

3

92%

25%

Перепелиця С.Е.

6-А

30

3

16

9

2

90%

37%

Шило Т.Е.

6-Б

26

10

12

4

-

62%

15%

Кедріна Т.В.

7

29

-

17

11

1

100%

42%

    Полторацька О.А

8-А

25

4

8

9

4

84%

52%

Відоменко О.Б

8-Б

24

7

11

6

-

67%

25%

Арнаутова І.В.

9

31

8

15

7

1

74%

26%

Шеховцова О.О.

V-VIII

214

34

103

64

13

99%

36%

 

10

30

2

21

7

-

93%

23%

Галацан О.В.

11

24

5

10

9

-

79%

38%

Гулак Р.В.

X-XI

54

7

31

16

-

87%

30%

 

I-XI

496/310

41

151

98

18

98%

37%

 

Високий рівень навчальних досягнень мають 6% учнів, достатній 31%, (37% якості), початковий - 13 %.

На першому ступені навчається 226 учнів. Учні 1-2-х класів оцінюються вербально. Оцінювання учнів 3-х класів здійснюється за рівневою шкалою. Учні 4 класів, їх 40 осіб, оцінюються за бальною системою. Якість їхніх знань - 58%. На високому рівні  2020-2021 н.р. закінчили 13% учнів, на достатньому - 45%., на початковому – немає.

Другий ступінь нараховує 214 учнів, якість їх  знань - 35%, що на 6% вище порівняно з І семестром 2020-2021 н.р. На високому рівні навчаються 13 учнів  5-9 класів, що становить 6%,  на достатньому – 30% , на початковому - 16% .

Учнів  ІІІ ступеня  в школі навчається 54 особи, якість їх  знань 30%, що на 7% більше порівняно з І семестром 2020-2021 н.р.

Як видно з таблиці, найнижчий показник якості за 2020-2021 н.р. мають учні 6-Б та 10 класів. Порівняно з попереднім семестром майже не зменшилась кількість учнів, що навчаються на низькому рівні.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти більш високого рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 14 учнів, які мають рівень досягнень 7 - 9 балів тільки з одного-двох предметів.

       На достатньому рівні можуть навчатися ще 37 учнів, які мають 1-2 оцінки середнього рівня

Пильну увагу привертають до себе учні з низьким рівнем знань, яких в цьому навчальному році значно збільшилось порівняно з попереднім, батькам цих учнів індивідуально через вайбер-зв’язок в кінці квітня  було повідомлено про низький рівень знань та можливість отримання їх дитиною 1-3 балів з певних предметів з рекомендаціями ліквідації низьких оцінок. Більшість вчителів-предметників  з цими учнями протягом семестру вели індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками, проводили додаткові заняття з предметів, індивідуальні дистанційні завдання. Розглядалось це питання на нараді при директорові й засіданнях малих педрад, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів: слабка мотивація певних учнів до навчання,  недостатній зв’язок учителів з батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники та мобільний зв’язок, а також, на жаль, байдужість частини батьків до навчальних успіхів своїх дітей.