Комунальний заклад освіти"Середня загальноосвітня школа № 20" Дніпровської міської ради.

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Результати моніторингу якості освіти        

 

           На виконання річного плану роботи школи, з метою   аналізу  якості освітнього процесу та об'єктивності оцінки результатів навчальних досягнень учнів, результативності дистанційного навчання, протягом І семестру 2022 - 2023 н. р. проводився моніторинг якості навчання учнів та надання освітніх послуг учителями закладу. Адміністрацією проаналізовано стан успішності учнів за рівнями навчальних досягнень за підсумками року, підраховано  відсоток якості знань з усіх предме-тів інваріантної складової навчального плану та середній бал успішності по класах, перевірена об’єктивність виставлення семестрових оцінок.

У школі станом на кінець І семестру навчається 578 учнів, з них учні 5 - х  класів, які оцінюються рівнево – 83 учні, 6-11класів,що оцінюються  в бальній системі – 227 осіб. Якість знань за І семестр 2022-2023 н.р. становить 27%,  що на 10% менше порівняно з кінцем 2021-2022 навчального року.

Результативність успішності узагальнено в таблиці:

Клас

К-ть

учнів

1-3

4-6

7-9

10-12

%

Успішн.

% якості

Класний

керівник

  5-А

   32

  4

  12

13

3

87%

 50%

Галацан О.В.

5-Б

26

7

12

6

1

73%

27%

Арнаутова І.В.

5-В

25

8

11

5

-

64%

20%

Калиновська А.А.

 6-А

38

8

16

  11

3

79%

37%     

Калюжний О.В.

7-А

27

0

12

14

1

100%

56%

Головач Л.А.

7-Б

28

6

18

4

0

79%

14%

Перепелиця С.Е.

8-А

30

3

17

7

3

90%

33%

Замфір А.М.   

8-Б

28

9

16

4

0

68%

14%

Гулак Р.В.

9-А

28

2

15

7

4

81%

39%

Полторацька О.А

V-ІХ

262

47

129

71

15

82%

33%

 

10

26

3

15

5

3

88%

35%

Коваленко С.М.

11

22

2

14

5

1

91%

26%

Шеховцова О.О.

X-XI

48

5

29

10

4

90%

31%

 

V-XI

310

52

158

81

19

83%

32%

 

Високий рівень навчальних досягнень мають лише 3% учнів, достатній 87 учнів (28% якості), початковий - 19 %.

На першому ступені навчається 256 учнів. Учні 1-2-х класів оцінюються вербально. Учні 3-4 класів підлягають формувальному та підсумковому оцінюванню.

Другий ступінь нараховує 262 учні (учень 7-Б класу Меркулов Єгор навчається  за домашньою формою), якість їх  знань - 28%., що на 8% нижче порівняно з кінцем 2022-2023 н.р. На високому рівні навчаються 8 учнів  5-9 класів: на достатньому – 24% , на початковому - 22% .

Учнів  ІІІ ступеня  в школі навчається 48 осіб, якість їх  знань 31%, що на 7% нижче порівняно з кінцем 2021-2022 н.р.

Як видно з таблиці, найнижчий показник якості за І семестр 2022-2023 н.р. мають учні 8-Б та 5-В класів, найвищий – учні 5-А класу - 50% та 7-А класів – 56%. Порівняно з попереднім навчальним роком значно збільшилась кількість учнів, що навчаються на низькому рівні.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти більш високого рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 9 учнів